Make your own free website on Tripod.com

KLIKNIJ NA BANER POWYZEJ DORZUC SIE 10 gr. NA WINKO ;-)

Kurs tworzenia własnej postaci do gry
Icy Tower w wersji 1.2.x ?

Potrzebne narzędzia :

Nazwa

Link

Paint Shop Pro lub inny program graficzny.

By pobrać 60-dniowe demo PSP-shareware wejdź na http://www.komputerswiat.pl/ .. Kliknij na link Download. Wybieraj kolejno kategorie “Programy”, “Programy Graficzne”, „Paint Shop Pro w różnych wersjach”. Do tworzenia postaci polecam wersję 7.04

(Opcjonalnie)
Total Recorder

By pobrać demo Total Recordera wejdź na http://www.highcriteria.com/ .. Wybierz z lewego menu link „Products”, następnie z okna głownego link „Total Recorder Standard Edition” a następnie kliknij na odnośnik „TR44SE.EXE”

I.                    Wstep

 

Aby rozpocząć tworzenie własnej postaci należy skopiować folder o nazwie <template> znajdujący się w katalogu <characters>, który znajduje się w katalogu głównym gry Icy Tower (najczęściej jest to C:\games\icytower1.2)

Następnie należy zmienić nazwę skopiowanego folderu na nazwę naszej postaci. Trzeba również uczynić to samo z plikiem template.txt znajdującym się w katalogu naszej postaci. Pamiętajmy że nazwa pliku TXT i nazwa folderu postaci muszą być identyczne (nie uwzględniając rozszerzenia ..txt). Identyczną czynność stosujemy do pliku template.pcx.

 

 

II.                 Edycja pliku TXT

 

Otwórz plik TXT Twojej postaci w dowolnym edytorze tekstu. W oknie Twojego edytora powinna się ukazać zawartość pliku :

Template character for Icy Tower.

Have fun!

 

# graphics

[frames]                       template.pcx

           

# sound

[jumplo]                       jump_lo.wav 

[jumpmed]                   jump_mid.wav

[jumphi]                      jump_hi.wav  

[pause]                         pause.wav

[death]                         falling.wav  

[greeting]                     hello.wav  

[edge]                          edge.wav

[bgmusic]                     bg_beat.wav

 

# info

For more Icy Tower action, visit http://www.freelunchdesign.com .


Należy zmienić tekst “template.pcx” na nazwę jaką nadałeś plikowi PCX postaci. Również możesz modyfikować nazwy plików WAV pamiętając jednak aby zgadzały się one z nazwami istniejących plików dźwiękowych postaci. Możesz dowolnie modyfikować tekst znajdujący się przed znacznikiem „#graphics” oraz ten, znajdujący się po znaczniku #info. Jest to miejsce przeznaczone na

informacje dotyczące postaci.

 

 

III.               Edycja grafiki postaci.

 

Ten punkt zostanie omówiony bazując na programie graficznym Paint Shop Pro 7 Demo. Jeżeli jesteś zaawansowanym użytkownikiem innego programu graficznego, możesz go użyć jako edytora grafiki.
Otwórz program PSP7 z Pulpitu albo Menu Start. (Dla początkujących użytkowników: w Menu Start znajduje się on w folderze <Jasc Software>, a domyślnym katalogiem programu jest „C:\Program Files\Jasc Software Inc.\Paint Shop Pro 7”). Otwórz plik PCX Twojej postaci. Powinieneś ujrzeć następującą zawartość pliku:

 

 

 

 

Edycja tego pliku polega oczywiście na zmienianiu zawartości poszczególnych klatek animacji. Oto opis każdej z nich.

 

 

Klatka/Klatki

Opis

Idle1

Obrazek ten jest wyświetlany, gdy postać się nie rusza.

Walk1, Walk2, Walk3, Walk4

Obrazki są wyświetlane gdy postać chodzi (nie skacze)

Sekwencja animacji : Walk1 – Walk2 – Walk3 – Walk4

Jump1, Jump2, Jump3

Obrazki są wyświetlane przy niskim i średnim skoku.

Sekwencja animacji : Jump1 – Jump2 – Jump3

Jump

Obrazek jest wyświetlany podczas skoku wykonywanego z pozycji nieruchomej.

Idle2, Idle3

Obrazki są wyświetlane, gdy postać przez jakiś czas nie rusza się.

Sekwencja animacji : Idle1 - Idle 2 – Idle1 – Idle3

Chock

Obrazek jest wyświetlany, gdy postać znajduje się niebezpiecznie blisko upadku.

Rotate

Obrazek ten jest wyświetlany i automatycznie obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara podczas wysokiego skoku.

Edge2, Edge1

Obrazki te wyświetlane są, gdy postać znajduje się na krawędzi.

Sekwencja animacji: Edge2 – Edge1

 

 

Używając dostępnych narzędzi możesz edytować poszczególne klatki animacji. Możesz używać również poleceń „Wytnij”, „Kopiuj”, „Wklej’ („Cut”, „Copy”, „Paste”) z menu „Edycja” („Edit”) aby umożliwić przeniesienie grafiki postaci z innej gry.

 

IV.        Zmiana koloru napisów oraz tła. NEW!

 

Można również zmieniać kolor napisów oraz tła. Do tego potrzebny jest również program Paint Shop Pro. Otwieramy plik PCX postaci. Klikamy na menu „Colors” i „Edit Palette”. Pokazuje się nam okienko ukazujące wszystkie używane przez grę kolory.

 

 

Klikając dwukrotnie na zakolorowany kwadracik możemy dowolnie zmienić barwę wyświetlaną na ekranie podczas gry. Możemy zająć się dwoma typami kolorów, te które odpowiadają za tło i te które odpowiadają za napisy oraz gwiazdki i inne efekty. Aby zmienić kolor tekstu należy edytować wyłącznie te kolory, które za niego odpowiadają. Zmienianie pozostałych kolorów może dać rezultaty w postaci zmiany koloru np. podłoża, ścian lub tła.

 

Aby szybko zmienić kolorystykę tła i napisów na jesen wybrany kolor z menu „Colors” wybieramy pozycję „Colorize”. W otwartym okienku wybieramy odcień i nasycenie koloru na jaki chcemy zmienić nasze tło. W rezultacie otrzymujemy obraz o jednym kolorze ale różnych odcieniach. Przykładem może być postać Alex the Allegator albo Neo plugged in.

 

 

V.                  Tworzenie dźwięków i muzyki.

 

Dźwięki używane przez postacie w grze Icy Tower v1.2.x muszą być zapisane w formacie WAV podobnie jak muzyka. Oto lista wszystkich dźwięków używanych przez postać:

Nazwa pliku

Opis

jump_lo.wav

Dźwięk słyszalny podczas wykonywania niskiego skoku.

jump_mid.wav

Dźwięk słyszalny podczas wykonywania średniego skoku.

jump_hi.wav

Dźwięk słyszalny podczas wykonywania wysokiego skoku.

pause.wav

Dźwięk słyszalny po wywołaniu pauzy.

falling.wav

Dźwięk słyszalny po spadnięciu z wieży.

hello.wav

Dźwięk powitalny postaci.

edge.wav

Dźwięk słyszalny, gdy postać znajduje się na krawędzi.

bg_beat.wav

Muzyka w tle. (Zapętlona)


Oczywiście jeśli w pliku TXT podałeś inne nazwy niż domyślne, to automatycznie pliki muszą nosić nazwy, które zostały przez Ciebie wybrane.

Jeżeli zaś nie posiadasz gotowych dźwięków do postaci, a chciałbyś przenieść dźwięki z jakiejś gry, to rozwiązaniem jest program Total Recorder. Wersja demo jest darmowa działa przez nieograniczony okres czasu, ale posiada limit nagranego dźwięku – długość nie może przekroczyć 40s – w przeciwnym razie program sam zakończy nagrywanie. WAŻNE: Po instalacji programu aby móc nagrywać jakiekolwiek dźwięki z programów lub gier należy zmienić niektóre ustawienia systemowe! Aby to zrobić wchodzimy w „Panel Sterowania” i „Multimedia” (Win98) , „Dźwięki i multimedia” (WinME) lub „Dźwięki, mowa i urządzenia audio” i „Dźwięki i urządzenia audio” (WinXP). Teraz musimy zmienić domyślne urządzenie odtwarzania na „Playback through Total Recorder”, a domyślne urządzenie nagrywania na „Record through Total Recorder”. Teraz aby nagrać jakiś dźwięk z gry lub programu należy uruchomić Total Recordera i uruchomić aplikację z której dźwięk chcemy przechwycić. Naciskamy na przycisk nagrywania w okienku Total Recordera i dźwięk który słychać w głośnikach lub słuchawkach zostaje przechwytywany. Po zakończeniu nagrywania naciskamy klawisz Stop i zapisujemy dane do pliku WAV. Powstałe dźwięki można również poddawać obróbce przy pomocy programów takich jak Audacity lub windows’owy Rejestrator Dźwięku.

 

VI.        Podsumowanie

 

Wszystkie utworzone lub zmodyfikowane pliki postaci muszą znajdować się w jednym katalogu. Aby postać działała folder z postacią musi znajdować się w katalogu Characters oraz wszelkie modyfikacje nazw plików w pliku TXT muszą być uwzględniane w rzeczywistych nazwach istniejących plików. Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić z postacią to wysłać ją na adres tun21@wp.pl  i czakać na jej zamieszczenie :P

 

 

MewThree SSJ2